skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Hamdden Gall yr adnodd yma defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Grŵp RDA Aberystwyth - Hamdden

Diweddariad diwethaf: 08/04/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae ein Grŵp yn darparu gweithgareddau marchogaeth rheolaidd i blant o Uned Anghenion Arbennig o Ysgol Gynradd leol.

Cysylltwch â'ch grŵp lleol yn uniongyrchol. Yna cewch gyfle i drafod eich gofynion a gallwn rannu manylion defnyddiol eraill fel lleoliad y cyfarfod. Mae'r ffioedd yn amrywio ond yn gyffredinol maent yn is na'r gyfradd fasnachol safonol ar gyfer gwersi marchogaeth.