skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Hamdden

Clwb Syrffio Achub Bywydau Aberystwyth - Hamdden

Diweddariad diwethaf: 08/04/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Sefydlwyd Clwb Syrffio Achub Bywydau Aberystwyth ym 1963. Ein bwriad ydy addysgu aelodau o'r gymuned leol am ddiogelwch dŵr, gwella sgiliau cymorth cyntaf, annog ffitrwydd corfforol ac yn olaf cael hwyl!

*Mae'n bosib na fydd rhai sesiynau yn rhedeg oherwydd COVID, plîs cysylltwch am fwy o wybodaeth