skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad

Yoga Cadair - Reengage - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 21/04/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Yoga Cadair yn cael i arwain gan Margaret Hudson

Mae Margaret yn athrawes yoga profiadol sy'n arbenigo mewn dysgu ystumiau diogel a thechnegau anadlu ac ymlacio. Dywed Margaret:

“Mae Yoga Cadair yn helpu i cadw chi'n hyblyg, datblygu stamina ac chynnal ystum da. Mae technegau anadlu ymwybodol yn helpu lleihau pryder ac darparu eiliadau o dawelwch.”