skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad

Tai-Chi - Reengage - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 21/04/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Lis Duffy sy'n arwain y sesiynau Tai-Chi

Mae Lis wedi dysgu Tai Chi i gannoedd o bobl hŷn ledled Caerfyrddin. Hi'n dweud:

“Mae Tai-Chi yn cynnwys symudiadau ysgafn a hylif. Ymhlith y buddion mae gwell hwyliau, hyblygrwydd, cydbwysedd a chynnydd mewn cryfder a lles.”