skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad

Dawnsio Creadigol Iachus - Reengage - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 21/04/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Dawnsio Creadigol Iachusyn cael i arwain gan Sandra (dechrau Mai 2021)

Mae'r sesiynau Dawns Greadigol Iach yn darparu llwyfan i gyfranogwyr ddod ar draws ymdeimlad o les corfforol a meddyliol a dod o hyd i gysylltiad â'i gilydd.

Nod y sesiynau yw bod yn brofiad cyfannol a hwyliog i bawb. Mae dawnsio yn ymgysylltu â phob agwedd ar y meddwl, y corff a'r ymennydd. Mae'n gwella ffitrwydd cyffredinol fel cydbwysedd, cryfder cyhyrau, ac ystod y cynnig, yn ogystal â stamina a hyblygrwydd.