skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Diwrnodau Gofalwyr a Amgueddfa Cymru - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 10/05/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae staff a gwirfoddolwyr yn cynnal gweithgareddau i ofalwyr di-dâl ar ddydd Mawrth cyntaf pob mis o fis Mai 2021 ymlaen. Byddwn yn adolygu'r sesiynau hyn ar ôl tri mis i weld os oes angen newid unrhyw beth, felly byddai eich adborth ar ôl pob diwrnod yn ddefnyddiol iawn. Bydd y Diwrnodau Gofalwyr ar-lein yn unig i ddechrau, ond y nod yw cynnal amrywiaeth o weithgareddau ar-lein ac mewn person yn y pen draw.

Bydd pob diwrnod yn cynnwys cymysgedd o'r canlynol:

gweithgareddau crefft/celf/technoleg wedi'u hysbrydoli gan ein casgliadau
amser cymdeithasol gyda gofalwyr eraill
gwybodaeth ddefnyddiol neu sgyrsiau i ofalwyr

Gallwch gymryd rhan mewn faint bynnag yr hoffech chi. Does dim rhaid i chi aros am sesiwn gyfan, a gallwch fynd â dod fel sydd angen.

Am fanylion llawn ewch i ac i gofrestru : https://amgueddfa.cymru/cymrydrhan/gofalwyr/