skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad

Mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn cynnal Sgyrsiau Cymunedol gyda Engage Britain - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 30/04/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Engage Britain yn elusen newydd sy’n dod â phobl ynghyd i fynd i’r afael â heriau mwyaf ein gwlad. Maent yn credu y dylai pobl ledled Prydain gael mwy o lais ar y penderfyniadau pwysig sy’n effeithio arnynt – tebyg i’r hyn sy’n digwydd i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol neu sut y gall pobl gael y gofal maent ei angen.

Mae’n dechrau gyda syniad syml: pobl yn siarad. Mae Engage Britain eisiau dod â gwahanol safbwyntiau a phrofiadau ar draws ein cymunedau ynghyd i ganfod yr hyn a deimlwn sy’n gweithio nawr a beth nad yw’n gweithio.

Y nod yw creu newid go iawn yn ein gwlad. Felly, wrth i syniadau gael eu datblygu, byddant yn dod â gwleidyddion a phobl ynghyd i weithio mas sut y gellir eu rhoi ar waith.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno mewn sgwrs gyda Engage Britain, cysylltwch os gwelwch yn dda ag angela.thomson@aneurin.leisure.org.uk.

Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig, felly mae archebu yn hanfodol.