skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Meithrinfa Dydd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Tabernacle Kindergarten - Meithrinfa Dydd

Diweddariad diwethaf: 03/05/2021

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 06/06/2019.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 2 blynyddoedd a 5 blynyddoedd. Currently, numbers are restricted to comply with Coronavirus Guidelines. When Guidelines and risk assessments indicate a safe increase in numbers, there will be part time and full week vacancies.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 19 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 19 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Providing Quality Childcare and Education, during school term times, for children from two years to five years of age. Indoor and outdoor activities are planned to cover all areas of development within the Flying Start and Foundation Phase Curricula.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr haf
  • Tymor yr hydref

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Arrangements can be made for school pick ups/drop offs, depending on staff/ child ratios.

Dydd Llun 08:00 - 17:30
Dydd Mawrth 08:00 - 17:30
Dydd Mercher 08:00 - 15:30
Dydd Iau 08:00 - 17:30
Dydd Gwener 08:00 - 15:30

Usual operating hours are : 9 am to 3.30 pmCare, before 9 am and after 3.30 pm, can be provided by arrangement.

  Ein costau

  • £4.50 per Awr - Extra charge made for school drop offs/pick ups.

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
ALN Programmes are provided by LA professionals. There is an appointed ALNCO at the kindergarten, who liaises with LA professionals and attends training updates.
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Staff members attend training and updates to keep abreast of information and any changes that occur.
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
ALN Reform Training was attended by all staff members in January and April 2021 Two members of staff attend termly ALN Forums and cascade information.
Man tu allan
Garden at the front of the building, with grassed area and circular path. Concreted side areas.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
If parents choose real nappies - Parents provide their child's own nappies.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
When children attend whose first language is not English, we make every effort to learn and use basic words and phrases in the child's home language.
Yes