skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad

Addysg Oedolion Cymru - Picnic Tedi Bêrs - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 23/06/2022
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn mynd ar helfa i chwilio am eirth…
Ymunwch gyda ni am ychydig o hwyl yn y goedwig. Dewch a phicnic a thedi bêr ac ymunwch gyda ni i chwilota, dysgu a chael hwyl!

Cyfle i rieni a’u plant dreulio amser yn yr awyr agored mewn lleoliad ysgol goedwig wych. Gallwch edrych ymlaen at antur gyffrous wrth adeiladu cuddfannau a chwarae ynddynt, cyn mwynhau eich picnic gyda ffrindiau newydd.

Dydd Llun 27 Meh 11:00- 13:00