skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Addysg Oedolion Cymru TG i Ddechreuwyr - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 13/05/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Bydd y cwrs hwn yn rhoi hyder ichi ganfod, anfon a derbyn gwybodaeth.
Ydych chi eisiau gwella'ch sgiliau rhyngrwyd ac e-bost?
Ydych chi eisiau gwybod sut i ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar y rhyngrwyd?
Ydych chi eisiau gwybod sut i anfon a derbyn e-byst, ceisio am swydd, lluniau ac ati?
Bydd y cwrs yn eich dysgu sut i:
• Wybod a deall gwahanol ffynonellau gwybodaeth ddigidol.
• Dod o hyd i ffynonellau gwybodaeth gan ddefnyddio'ch cyfrifiadur.
• Gallu defnyddio, mewnbynnu ac arbed gwybodaeth.
• Gallu anfon a derbyn gwybodaeth gan ddefnyddio'ch cyfrifiadur.

Dydd Gwener 12.00- 2.30pm