skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Taith Gerdded Lles Llambed - 06/09/22 - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 31/08/2022
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini.

Bydd Taith Gerdded Lles Llambed yn cwrdd yn faes parcio Rookery (SA48 7BU). Sylwch fod cost am barcio yn y lleoliad hwn.

Bydd y daith gyntaf yn cymryd 60 munud tra bydd yr ail am hanner awr. Gallwch cymerid rhan am faint a hoffech chi, jyst rhowch wybod i Arweinydd y Daith cyn gadael.

Amserau (Dim ond yn gallu mynychu un yr wythnos)
Taith 1: 10:00yb-11:00yb
Taith 2: 11:30yb-12:00yp

Cysylltwch â’r trefnydd os oes angen mwy o fanylion.

Oherwydd COVID19 rhaid i bob cerddwr gofrestru trwy’r wefan i fynychu’r daith gerdded.