skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Addysg Oedolion Cymru Ysgrifennu Creadigol Ysgrifennu barddoniaeth bersonol - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 13/05/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Dewch â'ch dychymyg, beiro a phapur!
Byddwn yn archwilio hunaniaeth trwy fytholeg ac ysgrifau eraill yn y cyfres o weithdai. Trwy gyflwyno myth Pandora gyda chyfeiriadau at fytholeg Geltaidd, byddwn yn ystyried ysgrifennu sy'n gysylltiedig â thema hunaniaeth a lle ac yn ymateb mewn cyfres o weithgareddau ysgrifennu cryno.
Ffocws ar Jamaica.
Bydd y gweithdai ysgrifennu yn annog dealltwriaeth o'r cysylltiadau rhwng Cymru a'r Caribî a'n hanesion cyffredin o wladychu a gormes.

Mehefin 28- 2 Awst Dydd llun 2- 4yp 6 wythnos