skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad

Taith Gerdded Lles Aberteifi - 22/06/21 - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 22/06/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini. Taith nesaf ar y 22ain o Fehefin.

Bydd Taith Gerdded Lles Aberteifi yn cwrdd yn Maes Parcio, Cilgerran Canolfan Bywyd Gwyllt (SA43 2TB)

Bydd y daith gyntaf yn cymryd 60 munud tra bydd yr ail am hanner awr. Gallwch cymerid rhan am faint a hoffech chi, jyst rhowch wybod i Arweinydd y Daith Gerdded cyn gadael.

Amserau (Dim ond yn gallu mynychu un yr wythnos)
Taith 1: 10:00yb-11:00yb
Taith 2: 11:30yb-12:00yp

Cysylltwch â’r trefnydd os oes angen mwy o fanylion.

Oherwydd COVID19 rhaid i bob cerddwr gofrestru trwy’r wefan i fynychu’r daith gerdded.