skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad

Taith Gerdded Lles Aberaeron - 16/06/21 - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 14/06/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini. Taith nesaf ar yr 16eg o Fehefin.

Bydd Taith Gerdded Lles Aberaeron yn cwrdd ym Maes Parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Llanerchaeron (SA48 8DG)

Bydd y daith gyntaf yn cymryd hanner awe tra bydd yr ail 30 munud. Gallwch cymerid rhan am faint a hoffech chi, jyst rhowch wybod i Arweinydd y Daith Gerdded cyn gadael.

Amserau (Dim ond yn gallu mynychu un yr wythnos)
Taith 1: 10:00yb-10:30yb
Taith 2: 11:00yb-12:00yp

Cysylltwch â’r trefnydd os oes angen mwy o fanylion.

Oherwydd COVID19 rhaid i bob cerddwr gofrestru trwy’r wefan i fynychu’r daith gerdded.