skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad

Addysg Oedolion Cymru - Cwrs Meithrin Hyder - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 13/05/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

• Rhowch hwb i’ch hunan-barch
• Gwella sgiliau cyfathrebu
• Hybu’r ymennydd gyda theimladau cadarnhaol
• Datblygu’r egni a’r ysgogiad er mwyn cyflawni'ch nodau
• Goresgyn rhwystrau
• Swyno eich cynulleidfa
• Dileu ofn

Dydd Mercher 18:00- 20:30 | 2 wythnos
Mehefin 30- Gorffennaf 7