skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad

Addysg Oedolion Cymru - Cwrs Meithrin Hyder - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 09/09/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Yn ystod y cwrs byddwn yn edrych ar beth yw hyder. Byddwn yn ymdrin â nodweddion unigolyn hyderus, yn trafod sgiliau cyfathrebu a sut mae'r rhain yn cyfrannu at wella hyder. Byddwn hefyd yn ystyried y broses benderfynu, a'r emosiynau a'r teimladau sy'n gysylltiedig â hyn, gan ystyried yr effeithiau y gall emosiynau eu cael ar y broses benderfynu. Byddwn yn nodi pwysigrwydd gosod nodau a thargedau i helpu cynyddu hyder personol. Bydd dysgwyr yn cael eu cefnogi i greu cynllun gweithredu i gynyddu hyder.

Dydd Mercher 18:00- 20:30 | 3 wythnos | Medi 15 - Medi 29