skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Taith Gerdded Lles Borth - 06/05/22 - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 03/05/2022
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini.

Bydd Taith Gerdded Lles Borth yn cwrdd ym Maes Parcio Neuadd Gymuned Borth (SY24 5LH)

Bydd y daith gyntaf yn cymryd 60 munud tra bydd yr ail am hanner awr. Gallwch cymerid rhan am faint a hoffech chi, jyst rhowch wybod i Arweinydd y Daith Gerdded cyn gadael.

Amserau (Dim ond yn gallu mynychu un yr wythnos)
Taith: 11:00yb-12:00yp

Cysylltwch â’r trefnydd os oes angen mwy o fanylion.

Oherwydd COVID19 rhaid i bob cerddwr gofrestru trwy’r wefan i fynychu’r daith gerdded.