skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Taith Gerdded Lles Aberystwyth - 17/06/21 - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 14/06/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini. Taith nesaf ar yr 17eg o Fehefin.

Bydd Taith Gerdded Lles Aberystwyth yn cwrdd ar y prom gyferbyn â gwesty Glengower (SY23 2DH)

Bydd y daith gyntaf yn cymryd 60 munud tra bydd yr ail am hanner awr. Gallwch cymerid rhan am faint a hoffech chi, jyst rhowch wybod i Arweinydd y Daith Gerdded cyn gadael.

Amserau (Dim ond yn gallu mynychu un yr wythnos)
Taith 1: 9:00yb-10:00yb
Taith 2: 10:30yb-11:00yb

Cysylltwch â’r trefnydd os oes angen mwy o fanylion.

Oherwydd COVID19 rhaid i bob cerddwr gofrestru trwy’r wefan i fynychu’r daith gerdded.