skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad

Addysg Oedolion Cymru - Ymwybyddiaeth Dyslecsia - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 15/07/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Yn ôl Cymdeithas Dyslecsia Prydain mae gan oddeutu 10% o'r boblogaeth ddyslecsia, er bod tystiolaeth i awgrymu'r ffigur yn uwch ac yn agosach at 16%. Mae'r cwrs byr hwn wedi'i gynllunio i gynyddu ymwybyddiaeth o Ddyslecsia.

Gan fod hwn yn gwrs ar-lein a gyflwynir trwy fideo-gynadledda Zoom, bydd angen y canlynol arnoch:
- Cysylltiad rhyngrwyd
- Gliniadur
- Camera
- Meicroffon
17 ac 24 Awst | 9:30 - 12:00