skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Sesiwn Wybodaeth Ffrindiau Dementia - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 10/06/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Sesiwn wybodaeth rhithiol ar Zoomam y 5 prif neges i fod yn gyfeillgar i rhywun efo Dementia. Archebwch eich lle drwy alw neu ebostio Tim Lles Cymunedol Conwy.
Angen mynediad i Zoom.
Sesiwn ar 25ain o Fehefin am 11:00am - 11:45am.