skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg Gall yr adnodd yma defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Parch Iauenctid - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 11/06/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Parch Ieuenctid yn brosiect ar gyfer plant dros 10 oed sy’n dangos
arwyddion cynnar o, neu yn dangos yn barod: ymddyg camdriniol,
ymddygiad ymosodol, ac ymddygiad sy’n rheoli mewn perthnasau
teuluol neu berthnasau agos.