skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg Gall yr adnodd yma defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Platfform for Families - Prosiect Lles - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 11/06/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae’r prosiect hwn yn gweithio gyda’r teulu cyfan gan gynnwys rhieni,
gofalyddion, pobl ifanc a phlant sydd ag anghenion iechyd meddwl lefel isel. Bydd y cymorth yn dechrau gyda sesiynau unigol cyn symud ymlaen i sesiynau grwˆ p neu sesiynau unigol pellach lle bod angen.
Mae’r gwasanaeth yn cynnig lle diogel i deuluoedd gwrdd, sgwrsio a
chael cymorth ar gyfer eu lles. Gall teuluoedd rannu profiadau ag eraill sy’n wynebu heriau tebyg ac ail-gysylltu i adeiladu gwytnwch a rhwydwaith o gefnogaeth. Mae’r prosiect yn helpu teuluoedd i archwilio eu hanghenion, eu disgwyliadau a dod o hyd i strategaethau defnyddiol i wella lles neu sut i gynorthwyo eraill yn y teulu a allai fod yn ei chael hi’n anodd.