skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Addysg Oedolion Cymru - Cymorth i deuluoedd i gefnogi pobl ifanc yn eu harddegau - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 07/07/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Bydd y cwrs blasu ar-lein anffurfiol a ariennir yn cefnogi gwell gwybodaeth am ddatblygiad y glasoed er mwyn datblygu sgiliau cyfathrebu effeithiol wrth gyfathrebu â'ch plentyn yn ei arddegau. Archwilir ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad pobl ifanc yn eu harddegau, beth yw ymddygiad heriol ac yn eich cyflwyno i rai technegau dad-ddwysáu a all eich cefnogi wrth i chi fynd i’r afael ag ymddygiad heriol.