skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Addysg Oedolion Cymru - Siarad am Bêl-droed - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 15/07/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Ydych chi'n mwynhau gwylio / chwarae pêl-droed?
Ydych chi'n mwynhau trafod Pêl-droed, ond heb neb i drafod?

Mae'r sesiynau hyn ar gyfer unigolion sy'n hoffi trafod pêl-droed.
Bydd yn cynnwys - Cwis; trafod manteision ac anfanteision VAR; Pêl-droed lleol; y gwirfoddolwyr a llawer mwy. Dewch i weld safbwyntiau gwahanol bobl o peldroed.
Fydd y sgwrs yn digwydd trwy cyfrwng Cymraeg a mae croeso i dysgwyr Cymraeg ymyno.
Trwy drafod pêl-droed gallwch ddatblygu eich sgiliau iaith Gymraeg.

22 - 29 Gorff | Dydd Iau| 17:30- 19:00 | 3 wythnos