skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad

Canu Er Lles - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 15/07/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Dydd Iau Awst 19eg 11am ar Zoom

Sesiwn canu llawn hwyl a fydd yn eich annog i garu eich llais. Bydd Amy wrth law i helpu gyda thechnegau anadlu braf, ffyrdd llawn hwyl o gynhesu eich llais a’ch corff a llawer o ganeuon cyfarwydd i ymuno â nhw.

gysylltu â’r tîm ar 01492 577449 neu anfon e-bost at arosyniach@conwy.gov.uk am ragor o wybodaeth.