skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Iechyd Cymunedol Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Prosiect PONTIO - Iechyd Cymunedol

Diweddariad diwethaf: 21/07/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae'r Prosiect PONTIO yn cynnig cymorth emosiynol a chyfeilliol, a chefnogaeth un i un i bobl sy'n byw efo a wedi effeithio gan Sglerosis Ymledol (MS) yng Nghymru.

Rydym yn cynnig gwybodaeth achefnogaeth ar hawliau cyflogaeth a budd-daliadau lles (gan gynnwys hwliadau PIP / ESA); ffyrdd o reoli eich MS; mynediad at diriniaethau, gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Rydym yn cynnal Caffi Cymunedol misol yn trafod pynciau gwahanol o bwys i'r gymuned MS yng Nghymru.

Mae caffis buan yn cynnwys

- 29fed o Orffenaf @2yp Sgamiau a sut yw osgoi

- 27fed o Awst @2yp Trosolwg o fudd daliadau

-30fed o Fedi @2yp Sut i fyw yn dda efo MS blaengar