skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Iechyd Cymunedol Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Hwb Lles Cymru - Iechyd Cymunedol

Diweddariad diwethaf: 21/07/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae’r Hwb Lles yma i’ch cefnogi chi efo’ch iechyd a’ch hapusrwydd. Rydym ni’n darparu amrywiaeth o wasanaethau i gefnogi iechyd corfforol a meddyliol, cymdeithasu ac ymgysylltu yn y gymuned.

Mae’r gwasanaethau am ddim ac ar gael I unrhyw un sy’n byw efo MS a’u teuluoedd yng Nghymru. Gwasanaeth cwnsela personol, therapi derbyn ymrwymiad, ymwybyddiaeth ofalgar (mindfulness) a sesiynau ffisiotherapi personol.

Rydym ni hefyd yn darparu amrywiaeh o weithgareddau ymarfer corf megis Ioga, Pilates, Tai Chi, Boxercise, Strength and Stretch a therapi
chwerthin.

Os ydych chi newydd cael diagnosis neu wedi byw efo MS ers amser, rydym ni yma i chi a’ch teulu. Ni’n edrych ymlaen i glywed oddi wrtho chi.

Cofrestrwch am yr Hwb Lles fan hyn:
Ffurflen gofrestri:
https://survey.alchemer.eu/s3/90296533/Wellbeinghub-Gateway?