skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad

Diwrnodau Agored Rhithwir Cysylltu Bywydau De Ddwyrain Cymru - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 13/08/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydyn ni'n mynd yn rhithwir!Dewch i ymuno â'n Diwrnodau Agored Cysylltu Bywydau De-ddwyrain Cymru Rhithwir Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn Ofalydd? Ydych chi'n hoffi'r syniad o weithio gartref?Galwch heibio i gael rhagor o wybodaeth am y cynllun neu am sut y gallech chi ddod yn ofalydd Cysylltu Bywydau
Rydyn ni'n cynnal y digwyddiadau isod ar Microsoft Teams i siarad am y Cynllun Cysylltu Bywydau yn fanylach. Mae hefyd yn gyfle i ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych chi.
Mae’r cynllun yn darparu gwasanaeth i oedolion sy'n agored i niwed gyda gofalyddion ‘rhannu bywydau’ yn eu cymuned leol. Mae cyfle i unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau cysylltu bywydau i gael cymorth yng nghartrefi gofalyddion a chymunedau lleol.
Rydym yn cynnig lleoliadau yn y chwe ardal awdurdod lleol sef Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.
Gallwn ni drefnu:
Lleoliadau hirdymor
Lleoliadau tymor byr
Lleoliadau gofal seibiant
Lleoliadau brysCymorth sesiynol