skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Rhywbeth arall

Bird Farm CIC

Diweddariad diwethaf: 15/09/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Bird Farm CIC yn gwmni budd cymunedol (CIC) sydd newydd ei ffurfio ger Llanbedr Pont Steffan yng Ngorllewin Cymru. Rydym yn darparu gwasanaeth dydd trwy natur ac ar dir ein safle 10 erw cefn gwlad.