skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad

Qigong yn yr awyr agored - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 19/08/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Ymunwch â Phil yn yr awyr agored i ddysgu am ffordd effeithiol o ryddhau straen a datblygu dull o ymlacio drwy gelfyddyd hynafol o symud, anadlu a myfyrio.

AM DDIM

Eglwys Dewi Sant
Ystâd Treath Penrhyn
Bae Penrhyn