skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Hac Caredigrwydd Rhisga - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 02/09/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

A oes gennych chi syniadau newydd i wella lles i bawb yn y gymuned? A hoffech chi weithio gydag eraill i wneud gwahaniaeth?
Mae Hac Caredigrwydd Rhisga yn ddigwyddiad undydd ar 16 Medi i ysgogi’r gymuned i weithio gyda’i gilydd. Yn ystod y digwyddiad, byddwch yn gweithio mewn timau o bump i ddatblygu syniadau newydd i wella iechyd a lles yn Rhisga. Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol arnoch, dim ond llawer o frwdfrydedd, egni a pharodrwydd i fod yn aelod o dîm.
Bydd gweithdai ar feddwl yn greadigol, cynllunio prosiect, dod o hyd i adnoddau ac ennyn sylw’r gymuned. Ar ddiwedd y dydd, bydd pob tîm yn cyflwyno’u syniadau. Nid cystadleuaeth yw hon ond, os ydych o ddifrif am ddatblygu’ch syniad, byddwn yn rhoi gwybod i chi am y cyfleoedd cyllid a’r cymorth sydd ar gael.
Pam mae’n cael ei alw’n “Hac Caredigrwydd”?
Mae’r “Hac” yn ymwneud â’r ffaith bod hwn yn ddigwyddiad undydd i feddwl am syniadau newydd ac mae “Caredigrwydd” yn ymwneud â chanolbwyntio ar wneud daioni yn y gymuned.