skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Sesiynau Ymgysylltu Llesiant 2021 - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 08/09/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae cyrff cyhoeddus yng Ngwent yn dechrau edrych ar ba wasanaethau a chyfleusterau fydd eu hangen yn y dyfodol i fodloni dyheadau ein cymunedau, ac rydyn ni angen i chi gymryd rhan.

Rydyn ni wedi trefnu dau gyfarfod ar gyfer pob ardal gymunedol yn y Fwrdeistref Sirol – un yn y bore (10.00am tan 11.30am) ac un gyda'r nos (6.00pm tan 7.30pm).

Cwm Rhymni Uchaf – dydd Mawrth 7 Medi 2021
Canol y Cymoedd – Dwyrain – dydd Iau 9 Medi 2021
Islwyn Isaf – dydd Iau 16 Medi 2021
Canol y Cymoedd – Gorllewin – dydd Mercher 22 Medi 2021
Basn Caerffili – dydd Mercher 29 Medi 2021

Cadwch le gan ddefnyddio'r ddolen Eventbrite isod:
tinyurl.com/3ea45ud4

I ddiolch i chi am roi o'ch amser i helpu, bydd pawb sy'n ymuno yn cael eu cynnwys mewn raffl.

Rydyn ni'n edrych ymlaen at eich gweld chi a chlywed am eich profiadau o fyw ym Mwrdeistref Sirol Caerffili. Cysylltwch â ni ar caerffiliagarem@caerffili.gov.uk