skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad

Addysg Oedolion Cymru - Ymwybyddiaeth Ofalgar - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 09/09/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Bydd y cwrs yn helpu dysgwyr i ddeall y canlynol: -
Ystyr ymwybyddiaeth ofalgar.
Sut y gall technegau ymwybyddiaeth ofalgar helpu i reoli straen ac annog agwedd gadarnhaol ar fywyd.
Cyflwr meddwl cadarnhaol a dieisiau.
Labelu ystyriol.
Effeithiau corfforol straen.
Sut i reoli straen a chryfhau gwytnwch.
Awgrymau ar sut i ddod yn fwy ystyriol.


Dydd Mawrth 12:30- 14:30 | 3 wythnos | Medi 14 - Medi 28