skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad

Addysg Oedolion Cymru - Deall Iselder Ysbryd - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 09/09/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Bydd y cwrs yn ymdrin ag achosion iselder ysbryd, ei effeithiau a pha mor gyffredin yw iselder yn y gymdeithas ehangach a'r stigma sydd ynghlwm wrtho. Byddwn yn trafod sut mae iselder ysbryd yn effeithio ar hwyliau, profiadau bywyd, a sut y gall effeithio ar fywydau pobl a chysylltiadau estynedig (teulu / anwyliaid). Byddwn hefyd yn edrych ar y gefnogaeth sydd ar gael i'r rhai sy'n dioddef, ac i'r rhai sy'n cefnogi pobl ag iselder.

Dydd Mawrth 09:30- 11:30 | 3 wythnos | Medi 14 - Medi 28