skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad

Addysg Oedolion Cymru - Sgiliau Datblygu Personol - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 09/09/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Yn ystod y cwrs, byddwn yn canolbwyntio ar hunaniaeth gadarnhaol, sy'n allweddol i gyflawni hunanhyder a hunan-barch cryf. Byddwn yn nodi'ch rhinweddau personol, eich sgiliau a'ch galluoedd, ac yn amlinellu ffyrdd o wella a chynnal hunaniaeth gadarnhaol. Byddwn yn ystyried meddwl yn bositif ac yn negyddol fel rhan o'r rhwystrau i ddatblygu a chynnal hyder, a byddwn yn edrych ar sut i wella hunan-barch. Bydd y cwrs yn annog dysgwyr i osod nodau personol ar gyfer gwella, gan greu cynllun cyraeddadwy i gyrraedd eich nod a nodi'r gefnogaeth sy'n ofynnol i helpu i gyrraedd y nod hwn.

Dydd Iau 09:30- 11:30 | 3 wythnos | Medi 16 - Medi 30