skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad

Addysg Oedolion Cymru - Cymorth i rieni gydag addysgu plant gartref - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 15/09/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Bydd y cwrs hwn yn llawn syniadau, strategaethau a mecanweithiau ymdopi i sicrhau a hyrwyddo profiad addysg gartref hapus a llwyddiannus i chi a hefyd i’ch plant.
Cyflwynir gwybodaeth mewn dull anfeirniadol gan rannu syniadau gyda rhieni eraill a gyda thiwtor sydd hefyd yn jyglo addysgu o gartref ynghyd ac oriau gwaith a phlant o wahanol oedrannau - er mwyn rhannu barn broffesiynol a phersonol.
Bydd y cwrs o werth i'r holl rieni sy'n addysgu gartref am resymau amrywiol, ac i'r rhieni hynny sydd am gefnogi datblygiad eu plentyn.