skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad

Addysg Oedolion Cymru - Yn Barod am Waith - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 15/09/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Ydych chi allan o waith? Ydych chi wedi colli eich swydd yn ddiweddar ac am wella eich sgiliau chwilio am waith?

Mae cyflogadwyedd yn ymwneud â'ch gwybodaeth, sgiliau ac agweddau a sut rydych yn defnyddio'r asedau hynny, ac yn eu cyflwyno i gyflogwyr. Beth sydd gennych i'w gynnig - beth yw eich pwynt gwerthu unigryw? Sut allwch chi wneud hynny'n glir i gyflogwyr?

Nod y cwrs yw cefnogi dysgwyr gyda'r canlynol: -
• Rhwystrau i weithio a sut i'w goresgyn.
• Cydnabod a gwerthfawrogi hunan-werth.
• Gwerthu'ch hun i ddarpar gyflogwyr.
• Ymgeisio am swydd a thechnegau ar gyfer cyfweliad llwyddiannus.

Dydd Mercher 09:30- 11:30 | 4 wythnos | Hyd 13 - Tach 10