skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Addysg Oedolion Cymru - Sgiliau Gwydnwch - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 06/10/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar beth yw gwytnwch, pam mae gwytnwch yn bwysig i'ch iechyd a'ch lles, gan gynnig awgrymiadau i wella a datblygu eich gwytnwch personol.

Mae gwytnwch yn aml yn cael ei ystyried yn nhermau'r 'theori pêl rwber'. Mae'n ymwneud â pha mor gyflym rydych yn bownsio'n ôl o'r sefyllfaoedd anodd y dewch ar eu traws trwy gydol eich bywyd, a sut rydych yn ymdopi ac yn symud ymlaen gyda'r sefyllfaoedd hyn.

Dydd Mercher 12:30- 14:30 | 4 wythnos | Hyd 13 - Tach 10