skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad

Addysg Oedolion Cymru - Bwyta'n Iach ar Gyllideb - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 15/09/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae'r pandemig wedi effeithio yn ariannol ar lawer o deuluoedd yn ogystal â bod ganddynt lawer mwy o amser gartref i ystyried eu harferion bwyta ac arferion eu plant. Mae'r cwrs yn caniatáu i ddysgwyr rannu syniadau ac awgrymiadau mewn amgylchedd anfeirniadol ar sut i gyllidebu ar gyfer bwyd, gan sicrhau bod pawb yn cael diet cytbwys a maethlon. Yn ogystal, edrychir ar gynllunio prydau bwyd i sicrhau bod teuluoedd yn cael y diet maethlon gorau ar eu cyllideb benodol ac er mwyn leihau gwastraff.