skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Clwb ar ôl ysgol

Little Einsteins Academy Limited - Clwb ar ôl ysgol

Diweddariad diwethaf: 21/09/2021

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 28/01/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 4 blynyddoedd a 7 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 49 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 20 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Before and after school clubs provide care and activities to fit around school hours for school-aged children.
Out-of-school care includes breakfast clubs, after-school clubs (hours may vary between providers) and holiday play schemes during school holidays.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr haf
  • Tymor yr hydref

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 15:30 - 18:30
Dydd Mawrth 15:30 - 18:30
Dydd Mercher 15:30 - 18:30
Dydd Iau 15:30 - 18:30
Dydd Gwener 15:30 - 18:30

  Ein costau

  • £15.00 per Diwrnod

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No