skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Addysg Oedolion Cymru - Lluniadu drwy Arsylwi - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 22/09/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Nod ein gweithdai cefnogol a chyfeillgar yw darparu sylfaen mewn sgiliau lluniadu drwy arsylwi. Tywysir dysgwyr wrth ymarfer technegau sefydledig o weithio gyda llinell, tôn, cyfran a chyfansoddiad. Gan weithio gyda phynciau bywyd llonydd a thirwedd, anogir dysgwyr i ddod o hyd i'w hiaith weledol eu hunain yn ystod y chwe sesiwn. Byddant yn cael cyfle i arbrofi gyda gwahanol gyfryngau lluniadu a phynciau mewn amgylchedd cefnogol, dan arweiniad artist proffesiynol. Bydd y sesiynau'n seiliedig ar ymarfer ac yn addas ar gyfer dechreuwyr neu artistiaid mwy profiadol. Cefnogir y dysgu gan feirniaid grŵp ac ymgysylltiad un i un gyda thiwtor.

Dydd Mercher 10:00- 13:00 | 6 wythnos | Hyd 6 - Tach 17
AOC|ALW, Bryn Menai, Ffordd Caergybi, Bangor, LL57 2JA