skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Addysg Oedolion Cymru - Sgiliau Garddio - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 01/02/2023
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Trosolwg
Mae'r cwrs hwn yn cael ei gyflwyno fel partneriaeth gyda ReSource Wales yn eu lleoliad yn Ninbych. Dewch draw i ddysgu sgiliau garddio gyda thiwtor cyfeillgar mewn amgylchedd croesawgar.

Cynnwys
Yn ystod y cwrs hwn bydd dysgwyr yn gweithio yn ein gerddi cymunedol a’n perllan yn dysgu amrywiaeth o dechnegau a sgiliau garddio gan gynnwys:
• Garddio sy’n gyfeillgar i fywyd gwyllt
• Tyfu eich bwyd
• Cadw’ch planhigion yn fyw
• Pridd, compostio a maetholion
• Cynaeafu a phrosesu eich bwyd

Dydd Llun 10:00- 15:00 | 17 wythnos | Ebr 5 - Gorff 26