skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Clwb Dawns Y Barri - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Diweddariad diwethaf: 14/10/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Dewch i ddysgu symudiadau Dawns Fodern, tra'n gwneud ffrindiau newydd a chadw'n heini mewn amgylchedd hwyliog a chyfeillgar.

Addas i ddechreuwyr ac i rhai sy'n fwy profiadol

Dan arweiniad Elan Isaac

Yn addas ar gyfer plant ym mlwyddyn ysgol 3-6

£20 am 5 wythnos neu £4 y sesiwn

Ble? Ysgol Sant Baruc

17:30-18:30

Ewch i www.menterbromorgannwg.cymru i archebu lle!