skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Iechyd Cymunedol

Re-engage: Gwrp - Iechyd Cymunedol

Diweddariad diwethaf: 17/03/2023
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydyn ni'n rhedeg grwpiau'n hwyl a chyfeillgar sy'n rhoi ffocws ar weithgareddau cadw'n heini a chyfle i gyfarfod eraill yn eich cymuned.

Cewch gyfle i gymryd rhan mewn gweithgaredd hamddenol efo pawb yn dod at ei gilydd i fwynhau paned a lluniaeth ysgafn ar y diwedd.

Mae’r grwpiau yma yn rhad ac am ddim a, phan mae gennym ddigon o wirfoddolwyr sy’n gyrru, bydd lifftiau ar gael.