skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg Gall yr adnodd yma defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Cwrdd a'r Tim Cyflogaeth Adfywio Cymunedol Caerffili - @ Ael Y Bryn Community Centre Rhwmni - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 09/05/2022
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Dywedwch wrthym beth hoffech ei weld yn eich ardal chi! A allech chi fod yn well eich byd? Ydych chi'n hawlio'r budd-daliadau cywir?
Gall ein tim cyflogaeth eich cefnogi gyda'ch holl anghenion chwilio am swydd. O CV i sgiliau cyfweld a mynediad i gyfleoedd cyflogaeth lleol.