skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg Gall yr adnodd yma defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Cerdded Balch Pop-i-Fyny 2022 - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 07/04/2022
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Bydda'r Prosiect Sir Gaerfyrddin LGBTQ+ yn dathlu Mis Balchder gan dalu cerdded yn Parc Caerfyrddin.
Byddwn ni yn dalu digwyddiad Balch Pop-i-Fyny hefyd ar y dydd, sydd yn mynychu gan sefydliadau LGBTQ+ ac ei gefnogwyr.
Bydd y Cerdded Balch yn cael ei dalu yn y gof o Kate Rees nee Boyt.