skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin

KidStop ~ Chill 'n Play - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin

Diweddariad diwethaf: 13/05/2022
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Os oes gennych chi blentyn cyn ysgol ag anghenion ychwanegol ac yn gweld bod grwpiau plant bach prif ffrwd yn rhy brysur a llethol, yna beth am ddod draw i KidStop?

Ein nod yw creu amgylchedd diogel, ymlaciol ac ysgogol priodol sy'n eich galluogi i ymlacio a mwynhau diod boeth a chwmni, tra bod eich plentyn yn archwilio, yn chwarae ac yn datblygu cyfeillgarwch.

Beth allwch chi ei ddisgwyl?
- amgylchedd diogel, ysgogol priodol;
- amrywiaeth o deganau sy'n briodol i ddatblygiad eich plant;
- chwarae synhwyraidd;
- te, coffi, diodydd oer a byrbrydau;
- lle mawr i'ch plentyn chwarae ac archwilio;
- canu ac arwyddo gyda Mr Tymbl;
- lle tawel os oes angen;
- digwyddiadau arbennig bob tymor;
- parcio am ddim (ar y stryd) - symud y conau - maen nhw wedi cael eu rhoi yno i chi;
- dealltwriaeth a chefnogaeth wrth i'ch plentyn drosglwyddo i'r ysgol.

Felly dewch draw i fuddsoddi mewn ychydig o hunanofal! Bydd croeso mawr i chi a'ch un bach!