skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad

Blancedi Bodio ar gyfer Dementia - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 09/06/2022
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud


Ymunwch â ni am brynhawn creadigol a hwyliog yn gwneud blancedi cysur Dementia.

Mae’r blancedi yn rhoi cysur i unrhyw un sy’n byw gyda dementia. Maent yr un maint â gliniadur ac yn darparu ysgogiad synhwyraidd a chyffyrddol.

Bydd y blancedi a wneir yn cael eu rhoi i gartrefi gofal lleol ar draws Sir Conwy.