skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Grŵp Rhianta Dechrau'n Deg Ceredigion – Cwrs Babanod Blynyddoedd Rhyfeddol - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 24/01/2024
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Rhaglen Babanod y Blynyddoedd Rhyfeddol yn rhaglen 8 wythnos o 2 awr yr wythnos, lle mae dau hwylusydd Blynyddoedd Rhyfeddol hyfforddedig yn defnyddio clipiau fideo o sefyllfaoedd bywyd go iawn, i gefnogi'r hyfforddiant ac ysgogi trafodaethau grŵp. Mae rhieni'n ymarfer sgiliau gyda'u babanod yn y grŵp. Mae hyn yn annog rhieni i ddeall sut i helpu eu babanod i deimlo'n annwyl, yn ddiogel ac yn saff; y pynciau dan sylw yw datblygiad yr ymennydd, ymlyniad iach, emosiynol corfforol, a datblygiad iaith. Rhieni yn gofalu am eu hunain. Cyflwyniad i dylino babanod, bwydo babanod a diddyfnu.
#ODan5Ceredigion
#DechraunDegCeredigion
#RhiantaCeredigion
#ceredigionparenting