skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Hamdden

Monthly online iRest Yoga Nidra Meditation - Hamdden

Diweddariad diwethaf: 05/08/2022
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae iRest Yoga Nidra Meditation yn bractis therapi ioga sy'n cynnwys cael eich tywys i mewn i'r cyflwr hypnogogig (y cyflwr iachâd rhwng cwsg a bod yn effro) a thrwy gamau'r ymarfer, gan orffen gyda seilio ac integreiddio'r profiad i'r cyflwr deffro.Mae'r practis yn cefnogi profiad o ymlacio dwfn. Ac mae'n cyrchu lefelau dyfnach y meddwl, gan alluogi iachâd a thrawsnewid.Mae iRest yn addasadwy iawn a gellir ei ddefnyddio fel arfer ysbrydol a hefyd fel offeryn ar gyfer iachâd seicolegol. Dangoswyd bod ymarfer iRest yn rheolaidd yn helpu pobl i leihau symptomau iselder, gorbryder ac anhunedd, delio â straen dyddiol, lleihau'r duedd i bobl â dibyniaeth gemegol ailwaelu, rheoli poen cronig, goresgyn symptomau trawma a chynyddu canfyddiadau o ansawdd bywyd.Bydd yr arfer a gynigir yma yn canolbwyntio ar thema wahanol bob sesiwn. Bydd y practisau yn addas ar gyfer y boblogaeth gyffredinol a hefyd yn ddiogel i bobl â symptomau trawma,