skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad

Chyfeillion Cerdded Cymru - Hyforddiant Arweinwyr Cerdded Gwirfoddol 19/10/2022 - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 16/09/2022
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn cynnig Hyfforddiant Arweinydd Teithiau Cerdded Gwirfoddolwyr yn Ttedegar Newydd am Ddim i helpu alluogi aelodau o'r gymuned i ddarparu teithiau cerdded mewn amrywiaeth o fannau lleol gyda wahanol lefelau o anhawster. Fel arweinydd cerdded Gwirfoddolwyr gyda Living Streets byddwch nid yn unig yn elwa o fod yn yr awyr agored, cadw'n heini a chadw'n heini ond byddwch hefyd yn cael Gwiriad DBS am ddim, yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ar eich teithiau cerdded, treuliau a Chrys T Strydoedd Byw am Ddim
Mae cerdded yn ein cadw'n iach gydag effaith gadarnhaol arnom yn feddyliol, corfforol neu’n gymdeithasol. Felly ymunwch â Chyfeillion Cerdded Cymru sy’n galluogi pobl dros 50 i gerdded a chymdeithasu ac yn eu helpu i symud a chadw mewn cyswllt trwy archwilio eu hardal leol.
Cofrestrwch fel arweinydd cerdded gwirfoddol a gwnewch wahaniaeth ym mywydau pobl. Darperir hyfforddiant am ddim cyn dechrau'r rôl a byddwch yn derbyn cymorth, cyngor ac arweiniad parhaus gan Gydlynydd y Prosiect.