skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Digwyddiad Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Arty Parky - Merthyr Tydfil, Caerphilly, Tredegar - Digwyddiad

Diweddariad diwethaf: 12/09/2023
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Cynhelir y digwyddiadau celf teuluol AM DDIM yma mewn parc gwych!

Byddwch yn greadigol a mwynhau’r awyr agored. Chwiliwch am frigau, dail, moch coed a hadau i greu celfwaith awyr agored mawr!

Bydd y digwyddiadau ar y dyddiadau dilynol:

10:30yb – 3:00yp

Dydd Sadwrn 7 October
Parc Cyfarthfa

Dydd Gwener 2 Tachwedd
Parc Morgan Jones

Dydd Sadwrn 3 Tachwedd
Parc Bedwellte

Gweithgareddau galw-heibio ydynt – galwch heibio unrhyw amser ac aros cyhyd ag y dymunwch!

Rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Mae gan bob parc barcio am ddim, toiledau a chaffi.

Bydd digwyddiadau Arty Parky yn dal o gae; eu cynnal mewn glaw ysgafn ond gellid eu gohirio mewn tywydd garw.

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf ar y tywydd ar gael ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol Celf ar y Blaen.

Digwyddiad awyr agored yw hwn, a chaiff y rhai sy’n cymryd rhan eu cynghori i wisgo esgidiau cadarn a dillad twym sy’n dal dŵr.